http://old.adal.com.pl

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej firmy ADAL Sp. z o.o., zwanej dalej ADAL.

1. Prawo autorskie

1.1. Treść strony internetowej ADAL chroniona jest prawem autorskim.

Zawartość strony internetowej nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że ADAL wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 

 

1.2. Nazwy handlowe i inne oznaczenia, zamieszczone na stronie internetowej ADAL, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Zasady korzystania z serwisu

2.1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej ADAL mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

 

2.2. Informacja handlowa zamieszczona na stronie internetowej ADAL nie stanowi ofert świadczenia usług lub sprzedaży jakichkolwiek produktów.

 

2.3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej ADAL, w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej, mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji.

ADAL nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

 

2.4. ADAL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej, w każdym czasie i w każdym zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

 

2.5. Osoby przesyłające materiał na serwis ADAL, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, używanie i dystrybuowanie przysyłanego materiału przez ADAL, bez żadnych ograniczeń terytorialnych lub czasowych, i zobowiązują się nie podjąć przeciwko ADAL żadnych działań w związku z przekazanym materiałem. Równocześnie zwalniają ADAL z odpowiedzialności, gdyby osoby trzecie podjęły działania wobec ADAL w związku z przekazanym materiałem.

 

2.6. ADAL nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników strony internetowej ADAL i nie ponosi odpowiedzialności za tą treść.

ADAL może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

  

2.7. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii na serwis ADAL, potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem i/lub z innych względów nienadających się do publikacji oraz, że są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania takiego materiału.

 

2.8. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z ich adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

3. Odpowiedzialność 

3.1. Informacje zawarte na stronie internetowej ADAL zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak ADAL nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, aktualność oraz rzetelność. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej ADAL mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

 

3.2. ADAL nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronie internetowej ADAL bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

 

3.3. ADAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z jej strony internetowej i ich dalszą eksploatacją nawet, gdy o możliwości szkody użytkownik nie został powiadomiony.

 

3.4. ADAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

 

3.5. Na stronie internetowej ADAL umieszczono linki do stron osób trzecich.

ADAL nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach.

Możliwość połączenia ze stroną niebędącą własnością ADAL nie oznacza, że ADAL rekomenduje taką stronę, produkty lub usługi, o których na niej mowa.

Użytkownik, decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich, czyni to na własną odpowiedzialność.

 

3.6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt

e-mail: ADAL@ADAL.eu lub na adres firmy.

4. Pliki Cookies 

4.1. Na stronie internetowej ADAL wykorzystano technologię plików Cookies w celu poprawnego jej działania oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.

Zastosowano pliki tymczasowe do obsługi sesji i działania strony oraz Google Analytics do analizy odwiedzin na stronie.

 

4.2. Pliki Cookies można wyłączyć i usunąć w każdej przeglądarce korzystając z jej instrukcji obsługi.

Uwaga! Jeżeli użytkownik chce usunąć pliki Cookies, a korzysta z kilku przeglądarek, musi usunąć je osobno z każdej z nich.

 

4.3. Pliki Cookies dostarczają, przez firmę Google, danych na temat ruchu w naszym serwisie.

ADAL nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

4.4. Korzystając ze strony internetowej ADAL użytkownik akceptuje wykorzystanie technologii plików Cookies.

 

ADAL Sp. z o.o.

Adamówek, Prosta 21

05-152 Czosnów k/Warszawy

 

07.12.2014

 

pobierz pdf