http://old.adal.com.pl

W oparciu o własnej konstrukcji pompy nurnikowe i tłokowe silniki pneumatyczne, przy wykorzystaniu bogatej listy osprzętu (pistolety, węże, dysze, rury ssące, filtry, zawory, wózki, mieszadła, podgrzewacze itd.) budowane są aparaty do malowania farbami ciekłymi w technologii airless i air-combi (air-assisted) o przełożeniach od 3:1 do 79:1 i wydajności od 20 cm3/PS (podwójny skok) do 512 cm3/PS (od 5 do 45 ltr./min).

 

Dzięki dużej rozpiętości parametrów naszych agregatów oraz szerokiej ofercie wyposażenia uzupełniającego możemy spełniać wymagania wszystkich odbiorców i nasze aparaty są stosowane zarówno do produkcji mebli, gdzie wymagane jest perfekcyjne wykończenie powierzchni jak i do ciężkiej antykorozji, w stoczniach, w hydrotechnice, gdzie nakłada się materiały grubo powłokowe, o wysokiej zawartości części stałych (farb high-solids), z wypełniaczami typu pył cynkowy, płytki szklane, płatki żelaza etc.
 

Szeroka oferta agregatów i osprzętu wsparte odpowiednim potencjałem projektowym odpowiednie doświadczeniem pozwala na budowanie kompletnych, automatycznych linii technologicznych do malowania mokrego, z automatyczną zmianą koloru, kabinami malarskimi, systemami transportu technologicznego, suszarkami, wentylacją, systemami zabezpieczeń. Cały proces może być sterowany odpowiednie kontrolowanych dzięki komputerowej wizualizacji.

 

Malowanie mokre ma zastosowanie :

  • Głównie podczas aplikacji farb antykorozyjnych i ogniochronnych w przemyśle stoczniowym, konstrukcji stalowych, produkcji zbiorników do transportu chemii, popularne również w budownictwie.
  • Przemysł drzewny, automotive, tworzywa sztuczne, szkło.
  • Przemysł metalowy, czyli naczepy, maszyny rolnicze, kontenery automotive.