http://old.adal.com.pl

W malowaniu proszkowym dobór właściwej dyszy a więc ukształtowanie chmury proszkowej, jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na malowanie. W nieustannym dążeniu do poprawy jakości naszych produktów firma ADAL wprowadza nową serię dysz pozwalającą zoptymalizować kształt strumienia proszku.

 

Prawidłowy dobór dyszy pozwala osiągnąć pożądaną powłokę szybciej i łatwiej. Minimalizuje jednocześnie ilość zużytej farby oraz wysiłek operatora.

Kształt wypływającego strumienia oraz optymalna prędkość umożliwia bardziej efektowne pokrycie, zatem szczególnie warto poświęcić chwilę na podjęcie najlepszej decyzji.

 

Dla pełnego i równego pokrycia  zakamarków detalu oraz wewnętrznych powierzchni zamkniętych najlepszy jest bardzo delikatny, niewielki wypływ strugi o stożkowym kształcie. Minimalizowany jest wówczas efekt odbijania farby proszkowej od krawędzi. Ustawienie zbyt dużego wypływu proszku skutkuje wzrostem prędkości strugi, która uniemożliwia farbie pokrywanie rogów detalu. Zbyt duża prędkość powietrza utrudnia tworzenie warstwy farby w narożach i przestrzeniach zamkniętych, powietrze nie znajdując „ujścia” zawraca wynosząc proszek poza strefę malowania bądź też zdmuchując go z powierzchni. Skutkiem takiego ustawienia jest bardzo gruba warstwa farby w łatwiej dostępnych rejonach.

 

Duże, płaskie detale

Na takich detalach pożądanym jest uzyskanie nieco większej ilości proszku oraz prędkości wypływu. Może w tym pomóc dysza szczelinowa z szerokim strumieniem lub dysza grzybkowa

 

Przetłoczenia oraz detale ze skomplikowaną powierzchnią

Skomplikowane powierzchnie wymagają zazwyczaj mniejszych i bardziej skupionych dysz, zapewniających nieco większą prędkość podawania proszku. Taka aplikacja proszku pozwala lepiej go wprowadzać w zakamarki detalu.

 

Obiekty o małej powierzchni

Detale o małej, siatkowej powierzchni, konstrukcji żaluzjowej oraz koła, należy malować z umiarkowaną prędkością, nadając strudze energię kinetyczną umożliwiającą łatwiejsze pomalowanie dalszych partii detalu. Przydatny jest wówczas szerszy strumień