http://old.adal.com.pl

Firma ADAL proponuje pistolety ręczne lub automatyczne w systemie ładowania Korona lub Tribo. W technologii TRIBO dodatnie ładowanie cząstek farby proszkowej następuje w lufie pistoletu w czasie ich transportu wskutek tarcia o teflonowe części pistoletu. W technologii KORONA ujemne ładowanie proszku następuje na zewnątrz pistoletu na skutek jonizacji cząstek wylatujących z lufy w pobliżu elektrody o ujemnym wysokim napięciu (przy pomocy zintegrowanej kaskady z regulacją napięcia do 70 kV.)

Każda z tych technologii wymaga innego specjalizowanego pistoletu proszkowego.

 

W technologii KORONA ładowanie proszku jest zależne od napięcia i prądu elektrody jonizującej. Możliwość ustawiania wartości parametrów elektrycznych prądu i napięcia ładowania oraz kształtowania charakterystyk I(U)

W technologii TRIBO ładowanie proszku jest zależne tylko od konstrukcji pistoletu i od parametrów pneumatycznych wpływających na transport proszku przez pistolet. Metoda ta pozwala uniknąć efektu klatki Faradaya, co pozwala głównie do malowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

Duży wybór dysz płaskich i okrągłych umożliwia indywidualny dobór warunków napylania.