http://old.adal.com.pl

Zadania, które realizują sterowniki aplikacji proszkowej to między innymi: sterowanie przepływami powietrza dozującego, transportowego i rozpylającego.

W przypadku technologii KORONA dodatkowo sterowany jest w układzie sprzężenia zwrotnego prąd i napięcie elektrody jonizującej.

W przypadku technologii TRIBO monitorowany jest zwrotny prąd z pistoletu świadczący o stopniu ładowania proszku.

Uniwersalne sterownik typu APS-950 przystosowane do obsługi zarówno systemu Korona, jak i TRIBO z wyświetlaczem wartości napięcia i prądu oraz wskaźnikiem ciśnienia powietrza zasilania, dozowania i ładowania oraz z możliwością zapamiętywania nastawionych parametrów.