http://old.adal.com.pl
  • Opis

W technologii TRIBO dodatnie ładowanie cząstek farby proszkowej jest zależne od konstrukcji pistoletu proszkowego i od parametrów pneumatycznych wpływających na transport proszku przez pistolet. Sterownik ATS-940 kontroluje przepływy mieszaniny powietrze-proszek podawanych do pistoletu. Ponadto zasila pistolet powietrzem ładującym, a inżektor powietrzem dozującym i transportowym. Powietrze dozujące i transportowe wraz z zasysanym proszkiem trafia z inżektora do pistoletu. Powietrze fluidyzacyjne jest także kontrolowane przez sterownik. Dodatkowo sterownik monitoruje zwrotny prąd z pistoletu świadczący o stopniu ładowania proszku.

 

Sterownik ATS-940 jest urządzeniem współpracującym z:

  • ręcznym pistoletem proszkowym ATM-940 TRIBO,
  • automatycznym pistoletem proszkowym ATA-940 TRIBO,
  • automatycznym pistoletem proszkowym ATA-950 TRIBO.