http://old.adal.com.pl

ADAL proponuje urządzenia napylające ręczne lub automatyczne w systemie ładowania Korona lub Tribo do wszystkich rodzajów zadań. Ręczne lub automatyczne pistolety Korona powodują ładowanie elektrostatyczne proszku przy pomocy zintegrowanej kaskady z regulacją napięcia do 100 kV.