http://old.adal.com.pl

Malowanie  w technologii natrysku farbami ciekłymi jest szeroko rozpowszechnione w branży przemysłowej i usługowej.
Proces jest realizowany w otwartych stanowiskach malarskich lub w kabinach z filtracją suchą lub wodną, wyposażonych w dopasowaną wentylację powietrza.
Oferowane przez nas urządzenia mogą być wbudowane w ciągu technologicznym instalacji malarskiej lub mogą być zlokalizowane jako niezależne obiekty