http://old.adal.com.pl

Centrale wentylacyjne przeznaczone są do wentylacji i ogrzewania kabin i kabino-suszarek. Urządzenia są zintegrowane z konstrukcją kabiny lub budowane jako samodzielne zespoły zlokalizowane obok kabiny, na dachu kabiny lub na zewnątrz hali.
Urządzenia są dobierane i kompletowane indywidualnie do danego projektu. Mogą być bez odzysku ciepła lub z wbudowanym rekuperatorem.
Moduł grzewczy może mieć zabudowany palnik gazowy, wymiennik wodny lub olejowy, ewentualnie zespół grzałek elektrycznych.