http://old.adal.com.pl

Kabiny z filtracją suchą zbudowane są z bloku filtracji oraz obudowy. Obudowa może być otwarta lub zamknięta. Stanowisko lub komora mogą być wyposażone w ażurową podłogę lub wannę, przeznaczoną do wypełnienia wodą
System filtracji to układ filtrów papierowych typu andreae lub filtórw pudełkowych. Oferowane urządzenia są dostosowane do filtracji farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Elementy obudowy standardowo wykonanie są z blach ocynkowanych. Inne wersje wykonania mogą być realizowane na podstawie indywidualnych potrzeb i wymagań.
Malowanie w kabinie może być realizowane ręcznie( wieszanie lub stawianie detali) lub automatycznie ( przejazd detali na przenośniku)