http://old.adal.com.pl

Kabiny z filtracją wodną zbudowane są z bloku filtracji oraz obudowy. Obudowa może być otwarta lub zamknięta. Stanowisko lub komora są wyposażone w wannę, w system cyrkulacji wody oraz flotacji . Oferowane urządzenia są dostosowane do natrysku farb wodnych i rozpuszczalnikowych. Elementy obudowy standardowo wykonanie są z blach ocynkowanych lub nierdzewnych.  Inne wersje wykonania mogą być realizowane na podstawie indywidualnych potrzeb i wymagań.
Malowanie w kabinie może być realizowane ręcznie ( wieszanie lub stawianie detali) lub automatycznie ( przejazd detali na przenośniku)