http://old.adal.com.pl

Procesy pokrywania powierzchni wyrobów (metalowych, drewnianych, szklanych, z tworzyw sztucznych itd.) są stosowane do zmiany właściwości tych powierzchni a w szczególności do:

 • Poprawienia właściwowości dekoracyjnych wyrobów
 • Podwyższenia odporności korozyjnej
 • Podwyższenia odporności na utlenianie, wysokie temperatury, ogień, promieniowanie UV
 • Poprawienia wytrzymałości mechanicznej i zmęczeniowej
 • Poprawienia własności elektrycznych i mechanicznych

Obrabiana powierzchnia musi być przed pokrywaniem odpowiednio przygotowana dla usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Dopiero potem można aplikować zaprojektowaną powłokę.

 

Procesy pokrywania powierzchni realizujemy w różnych technologiach:

 • Chemiczne powłoki konwersyjne np.:
  • Fosforanowanie żelazowe
  • Fosforanowanie cynkowe
  • Chromianowanie
  • Anodowanie
  • Oxsilan
  • Nanoceramika
 • Malowanie farbami ciekłymi
  • Rozpuszczalnikowe (organiczne)
  • Wodnorozcieńczalne
  • 1-komponentowe
  • Multi-komponentowe (2K, 3K)
 • Malowanie farbami proszkowymi
 • Farby suche
 • Dyspersje proszków
 • Termoutwardzalne
 • Termoplastyczne
 • Galwanotechnika
 • Cynkowanie ogniowe

 

Aplikacja w/w technologii jest realizowana różnymi technikami:

 • Procesy chemiczne natryskowe
 • Procesy chemiczne zanurzeniowe
 • Malowanie farbami ciekłymi natryskowe
 • Malowanie farbami ciekłymi zanurzeniowe
 • Malowanie farbami proszkowymi natryskowe
 • Malowanie farbami proszkowymi zanurzeniowe