http://old.adal.com.pl

ADAL oferuje systemy do ręcznego i automatycznego, natryskowego lub zanurzeniowego malowania farbami ciekłymi różnorodnych detali.

Oferujemy kompletne instalacje, w skład których mogą wchodzić:

- kabiny malarskie z separacją na filtrach suchych lub ścianie wodnej

-komory wstępnego odparowania

- suszarki farby

- tunele chłodzenia detali

- przenośniki do transportu detali w linii technologicznej – podwieszone lub podłogowe

- urządzenia do pozycjonowania lub obracania detali w kabinach

- urządzenia aplikacyjne do malowania wraz z manipulatorami i/lub robotami

- centrale grzewczo-wentylacyjne

- instalacje do oczyszczania powietrza i rekuperacji energii

 

Nasze instalacje mogą pracować z farbami 1K oraz 2K/3K zarówno wodno-rozcieńczalnymi jak i rozpuszczalnikowymi.

 

Instalacje ADAL są budowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie kompetentnego zespołu pracowników, dzięki czemu gwarantujemy najlepsze możliwe rozwiązania techniczne, przyjazne dla środowiska i równocześnie wydajne czyli pozwalające obniżać koszty produkcji i eksploatacji.

Produkowane od ponad 30 lat urządzenia aplikacyjne (pompy, pistolety i osprzęt) gwarantują jakość wymalowania, niezawodność i trwałość w eksploatacji.

 

Użytkownicy instalacji ADAL mają zapewniony szybki i sprawny serwis oraz dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wg potrzeb.

 

Wyróżniamy trzy główne sposoby malowania farbami ciekłymi:

- Malowanie natryskowe automatyczne      nasze realizacje

- Malowanie natryskowe ręczne                     nasze realizacje

- Malowanie zanurzeniowe                              nasze realizacje