http://old.adal.com.pl

ADAL oferuje systemy ręcznego i automatycznego, natryskowego lub zanurzeniowego malowania farbami proszkowymi różnorodnych detali.

Oferujemy kompletne instalacje, w tym np. :

- kabiny malarskie z separacją na filtrach

- kabiny malarskie z separacją na cyklonach

- piece do stapiania i polimeryzacji powłoki farby

- przenośniki do transportu detali

- urządzenia do pozycjonowania i/lub obracania detali w kabinach

- urządzenia aplikacyjne do malowania wraz z manipulatorami lub robotami

 

Nasze instalacje mogą pracować z farbami termoutwardzalnymi np. epoksydowymi, poliestrowymi, akrylowymi itd.

 

Produkowane od ponad 15 lat urządzenia aplikacyjne (pistolety i sterowniki) gwarantują jakość wymalowania, niezawodność i trwałość w eksploatacji.

 

Instalacje ADAL są budowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie kompetentnego zespołu pracowników, dzięki czemu gwarantujemy najlepsze możliwe rozwiązania techniczne, przyjazne dla środowiska i równocześnie wydajne czyli pozwalające obniżać koszty produkcji i eksploatacji.

 

Użytkownicy instalacji ADAL mają zapewniony szybki i sprawny serwis oraz dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wg potrzeb.

 

Wyróżniamy trzy główne sposoby malowania farbami proszkowymi:

- Malowanie automatyczne                                                      nasze realizacje

- Malowanie ręczne                                                                     nasze realizacje

- Malowania zanurzeniowe (w złożu fluidyzacyjnym)       nasze realizacje