http://old.adal.com.pl

Firma Adal oferuje kompleksowe wykonywanie projektów systemów automatyki.

Wspólnie z Państwem opracujemy koncepcję działania instalacji oraz wykonujemy symualcję w celu sprawdzenia i optymalizacji pracy systemu.

Na podstawie uzgodnień nasz dział opracowuje projekt elektryczny zarówno szaf jak i urządzeń peryferyjnych, tworzy algorytm pracy całej instalacji, dobiera i programuje sterownik oraz wizualizację.

Nasi monterzy prefabrykują szafy zgodnie ze schematem i wytycznymi.

Po wewnętrznym odbiorze szaf, następuje transport, instalacja i podłączenie szaf oraz urządzeń peryferyjnych u klienta. Końcowym etapem są testy i uruchomienie systemu sterowania na instalacji oraz walidacja systemu bezpieczeństwa, które zostaną przeprowadzone przez nasz doświadczony zespół automatyków.

Po wewnętrznych odbiorach sterowania jesteśmy gotowi do przekazania instalacji.

W trakcie przekazania instalacji przeprowadzimy szkolenie obsługi oraz przekażemy i omówimy dokumentację techniczną zawierającą między innymi czytelne schematy elektryczne oraz przejrzystą i szczegółową instrukcję obsługi.

Podczas asysty produkcyjnej doprowadzimy proces ściśle do Państwa wymagań.