http://old.adal.com.pl

W grupie urządzeń komorowych znajdują się standardowe suszarki elektryczne, gazowe i olejowe. Otwory wejściowe i wyjściowe zamykane są drzwiami. Detale mogą być wstawiane do komory na stojaku lub zawieszane na hakach, albo wjeżdżać na wózkach podłogowych lub można je ładować na zawieszkach poruszających się w torach przenośnika podwieszonego. Sterowanie kontroluje pracę wentylacji i zadaną temperaturę powietrza.
Urządzenia w zależności od wersji i typu mogą być stosowane do utwardzania powłok proszkowych oraz innych powłok, w tym zawierających rozpuszczalniki (wersja Ex).