http://old.adal.com.pl

Suszarki i piece przelotowe są najczęściej wykorzystywane w instalacjach z automatycznym, ciągłym przejazdem detali ( na przenośnikach dolnych lub podwieszonych). W większości zastosowań na wejściu i wyjściu komory nie ma drzwi. Wypływ gorącego powietrza ograniczany jest poprzez sterowanie wentylacją upustową oraz poprzez stosowanie śluz i przedsionków.
W tej grupie urządzeń oferujemy typowe rozwiązania do zastosowań w liniach malowania proszkowego i mokrego oraz konstrukcje specjalne ( m.in. dla przemysłu produkcji opakowań blasznych oraz motoryzacji).