http://old.adal.com.pl

Budowa syfonowa suszarek i pieców wpływa bardzo korzystnie na zmniejszenie strat energii cieplnej przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów na sterowane elementy zamknieć lub śluz. Gorące powietrze w sposób naturalny utrzymuje się w przestrzeni zamknietego syfonu komory roboczej. Budujemy konstrukcje przeznaczone do przejazdu detali w ruchu ciągłym ( dostosowane do montażu przenośników obiegowych i P&F) oraz w systemach taktowych.Jako układy grzewcze stosowane są  standardowe podgrzewacze z grzaniem pośrednim oraz systemy rozproszonego lub strefowego grzania bezpośredniego.